Chovatelská stanice dalmatinù Royal Hermelin - Štìòata/Puppies

Chovatelská stanice dalmatinù FCI.

Since 2000


O nás/About us >> •  Novinky/News >> • Naši dalmatini/Our dalmatians >> • Štìòata/Puppies >> • Fotogalerie/Photogallery >>  • Archív/Archive >>

 

 

Štěňata / Puppies

 


Rodi?e vrhu "GG" Royal Hermelin

Double Chocolate Royal Hermelin & Palm Spring du Moulin de l´Age

Bereme záznamy na èernì teèkovaná štìòata dalmatinù z vrhù "GG" a "HH".

Odbìr by mìl být podzim - jaro 2021.

Info na tel. èísle: +420-774-137753 (v dobì od 10 - 17 hodin)

e-mail: royalhermelin@seznam.cz